SportparkUitje.nl Supporter van iedere sportvereniging

SportparkUitje.nl is een initiatief van Martijn Hagens. Na jaren actief te zijn in het organiseren van activiteiten/evenementen bij sportverenigingen, heeft hij zichzelf de vraag gesteld: Hoe kan ik amateursportverenigingen nog beter ondersteunen bij het realiseren van hun doelstellingen, zonder dat zij extra belast worden? Belangrijke voorwaarde was dat de passie voor organiseren, sport en amateursportverenigingen daarin verwerkt dienen te zijn.

Gedurende de jaren werd duidelijk dat veel amateursportverenigingen het moet hebben van de inkomstenbronnen contributie, sponsoring en de kantine. Neem daarbij de huidige ontwikkelingen zoals de terugloop van leden aantallen en de economische situatie, waardoor bedrijven minder willen sponsoren. Dit betekent dat in de toekomst de inkomsten verder teruglopen. Hierop besloot hij om een onderzoek in te stellen naar nieuwe inkomsten mogelijkheden voor amateursportverenigingen. In maart 2015 heeft hij de resultaten hiervan omgezet in een bedrijf. 

Met SportparkUitje.nl wil hij amateursportverenigingen ondersteunen bij het realiseren van haar doelstellingen, maar vooral meer inkomsten. Door de combinatie te leggen tussen de veranderende leden behoefte, een betere bezetting van de sportaccommodatie en het steeds meer maatschappelijker karakter van een sportvereniging kan de sportvereniging een nieuwe inkomstenbron genereren. 

Contact

Post en bezoekadres:
Watertorenweg 27
4651 AB Steenbergen NB
(bezoek alleen op afspraak)


T: 06- 533 351 57
E: info@sportparkuitje.nl
W: www.sportparkuitje.nl